Skip navigation

Dodawanie pisemne w klasach IV

Dodawanie pisemne to pestka dla uczniów klas IV.

Podczas dzisiejszych zajęć dzieci podzielone na dwie grupy rywalizowały o tytuł mistrza i piątki do dziennika. Ich zadaniem było jak najszybsze odszukanie ukrytych karteczek z przykładami, poprawne rozwiązanie ich i rozszyfrowanie zagadki logicznej. Lekcja była świetnym powtórzeniem wiadomości i przygotowaniem do kartkówki.