Skip navigation

Dmuchane liczby w kl. 3b

Czyli utrwalanie wiadomości o liczbach czterocyfrowych i ich zapisie w klasie 3b.