Skip navigation

Days of the week w klasie 3

Nauka dni tygodnia przy pomocy piosenki, a także z użyciem planszy, gdzie uczniowie mogli zapoznać się ze zwrotami określającymi przyszłość i przeszłość w odniesieniu do dni.