Skip navigation

Czas zegarowy / Uhrzeit

Podczas sprawności zintegrowanych z języka niemieckiego klasy czwarte ćwiczyły podawanie czasu zegarowego. Każdy uczeń miał okazję „zadać” koledze godzinę do odczytania.