Skip navigation

Cyrk Fizyczny

Dnia 4 czerwca 2019 r. uczniowie klasy VII, VIII SP oraz klas I- II liceum pojechali do Wrocławia, aby wziąć udział w lekcji fizyki prowadzonej przez pracowników Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas 1,5 godziny spędzonej na sali wykładowej doktor Bartosz S. i mgr Artur R. w sposób bardzo przejrzysty i widowiskowy pokazywali i tłumaczyli doświadczenia fizyczne związane z dźwiękiem. Uczniowie mogli się dowiedzieć jak powstaje dźwięk, co to jest fala akustyczna i jak się rozchodzi. A wszystko to w formie atrakcyjnych doświadczeń z udziałem całego arsenału narzędzi dydaktycznych: laserów, generatorów sygnałów, oscyloskopów i … poniemieckich dzwonków dydaktycznych o różnych tonach. Lekcja pokazowa na Wydziale Fizyki i Astronomii UW była bardzo interesująca a przedstawione doświadczenia zachwyciły uczniów.