Skip navigation

Co pływa, co tonie - zajęcia fizyki w VII B

Na ostatnich zajęciach z fizyki uczniowie klasy 7 b samodzielnie sprawdzili, które przedmioty pływają a które toną i od czego to zależy.

Wykonali również doświadczenie pływające jajko i skonstruowali nurka Kartezjusza - ukazującego głównie prawo wyporu hydrostatycznego Archimedesa poprzez bezpośredni pokaz zasady pływania i tonięcia ciał oraz prawo Pascala i znacznie większą ściśliwość gazów niż cieczy. Na zakończenie zajęć potrafili podać warunki pływania ciał .