Skip navigation

Certyfikat uznania

Otrzymaliśmy certyfikat uznania z Fundacji po DRUGIE. Jesteśmy dumni, że możemy brać udział w takich akcjach. Dziękujemy Pani Oldze i Pani Dorocie oraz wszystkim uczniom :)