Skip navigation

Budowa mikroskopu

Na zajęciach biologii w klasie piątej uczniowie poznali budowę mikroskopu, a następnie obserwowali wiele interesujących preparatów, w tym aparat gębowy muchy domowej i odnóża pszczoły miodnej.