Skip navigation

Biologia-zdalnie

Lekcje biologii w Europejskim Liceum odbywają się na platformie Teams

Uczniowie bardzo dobrze radzą sobie podczas lekcji, prezentują swoje projekty, rozwiązują karty pracy i poznają nowe treści. Wykorzystujemy do tego filmy z Youtube, platformę w podręczniki.pl. Zadania umieszczane są w OneNote-Office365. Obecność uczniów i aktywność jest wzorowa. Dziękuję, że możemy wspólnie pokonywać trudności i zdobywać nowe doświadczenia.