Skip navigation

Bieguny magnetyczne w 3 EG

Uczniowie klasy 3 EG na ostatnich zajęciach z fizyki dowiedzieli się jak zbudowany jest magnes i jakie są jego właściwości.

Czy można go podzielić . Przy użyciu opiłków żelaza obserwowali ułożenie się linii pola magnetycznego w różnych sytuacjach, jak i co się przyciąga a co odpycha.