Skip navigation

Biblioboxx w Berlinie

,,Emocje towarzyszące wyjazdowi do Berlina już opadły…

Na początku naszego wyjazdu skupiliśmy się na odkrywaniu tematycznych BiblioboXXów w różnych dzielnicach Berlina, zwiedzanie w dniu pierwszym zakończyliśmy przy Gleis 17 w towarzystwie historyka, gdzie mogliśmy poznać historię wywozów ludzi pochodzenia żydowskiego do obozów koncentracyjnych. Wieczorem odbyła się prelekcja u dyskusja na temat demokracji, Europy oraz polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Kolejny dzień rozpoczęliśmy odwiedzeniem Miejsca Pamięci Holocaustu. W czasie wolnym zwiedzaliśmy Berlin w miłym towarzystwie studentów z niemieckiej uczelni Hochschule Zittau/Görlitz. Zakończyliśmy zwiedzania miasta spacerując aleją pod Lipami (unter der Linden), której zwieńczeniem jest Brama Brandenburska".