Skip navigation

Awanse zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Tęcza

Jak co roku, nauczyciele naszej placówki przystępują do egzaminów na kolejny stopień awansu. 28 czerwca dwoje naszych nauczycieli otrzymało tytuł nauczyciela mianowanego , a dwoje kolejnych nauczyciela kontraktowego. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Organ Prowadzący i Dyrekcja Szkół Tęcza.