Skip navigation

Anatomia człowieka w klasach V

Na ostatnich lekcji przyrody uczniowie klas piątych zapoznawali się z anatomią człowieka.

Zaznajomienie się z podstawowymi zasadami budowy ciała człowieka i sposobem jego funkcjonowania jest dla uczniów niezbędne a zarazem bardzo interesujące.