Skip navigation

Alles für die Umwelt - Wszystko dla środowiska, w II EG

Uczniowie klasy II EG na zajęciach z języka niemieckiego pogłębiali swoje umiejętności językowe, opierając się o tematykę ekologii.

W ostatnich dniach podzielili się na grupy, przygotowali materiały i wykonali plakaty na temat ochrony środowiska, wykorzystując poznane słownictwo i struktury gramatyczne. Efekty prac można zobaczyć na tablicy przy sali 114.