Skip navigation

Akademia Wiedzy Praktycznej - Tabliczka mnożenia w kl. III

W klasach III a, b, c, codziennie utrwalamy mnożenie w zakresie 100.

Od tygodnia tabliczka mnożenia towarzyszy nam nawet na przerwach. Jednak, aby uatrakcyjnić mnożenie, od 7 listopada 2017r. zadaniem uczniów jest codziennie rano odnaleźć błąd, który podstępem wkradł się do naszej tabliczki mnożenia. Dzisiaj uczniowie klas III zadanie wykonali na szóstkę. Zapraszamy starsze klasy do zabawy :-)