Skip navigation

Akademia Wiedzy Praktycznej- Kodowanie na dywanie klas 0

We wtorek, 7 listopada 2017r. w grupach Oa, Ob oraz Oc

odbyły się zajęcia z kodowania. W tym tygodniu pracowaliśmy na ” dywanie”. Na „prawdziwym” dywanie dzieci miały za zadnie wykonać polecenia według określonego kodu, co uczy logicznego myślenia. Magiczny dywan natomiast dostarczył wszystkim mnóstwo dobrej zabawy oraz radości.