Skip navigation

19 Dni Przeciw Przemocy

Nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowej kampanii 19 Dni Przeciw Przemocy: przeciw krzywdzeniu dzieci i młodzieży pod skrzydłami fundacji PO DRUGIE.

Przez 19 pierwszych dni listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Budujemy świadome postawy wobec przemocy i uczymy się jej przeciwdziałać. W ramach działań utworzono gazetkę tematyczną, gdzie umieszczono logo kampanii, plakaty i hasła związane z tematyką przemocy.