SZKOŁA PODSTAWOWA „TĘCZA”

Szkoly-Tecza-Logo
Bild oben rechts

Aktualna strona: 

Projekt SNPLSchulprojekte, EU

Transgraniczne Warsztaty Innowacyjne Kultura Przemysłu

Projekt pn. „Transgraniczne Warsztaty Innowacyjne Kultura Przemysłu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 rozpoczął się 1 stycznia 2014 r. i potrwa do 30 czerwca 2014 r.

Partnerem wiodącym jest Zeitsprung Zittau gGmbH, a współpracującym z nim polskim partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Europrymus” w Zgorzelcu, w którego gestii jest zrealizowanie założeń określonych w Pakiecie prac nr 7- Polsko-niemiecki Punkt Komunikacyjny „Tęcza”.

W formie wolontariatu działania projektowe wspiera Pan Peter Marakanow z Zespołu Ekspertów Seniorów GörlitZgorzelec (SeniorKompetenzTeam).

Wartość projektu: 108.814,76 Euro, w tym wydatki Stowarzyszenia „Europrymus” w Zgorzelcu: 10.136,52 Euro.

Pakiet prac nr 7

 1. Zorganizowanie polsko-niemieckiego „Punktu Komunikacyjnego „Tęcza” - historia i dziedzictwo przemysłu” Europa-Miasta Görlitz/Zgorzelec
 2. Polscy uczniowie/młodzież pracują nad projektem „Punkt Komunikacyjny „Tęcza” - historia i dziedzictwo przemysłu” z wykorzystaniem nowoczesnych i nowych mediów, multi-funkcjonalnie (medialnie, dwujęzycznie) i dla wszechstronnego korzystania na miejscu.
 3. Polsko-niemiecki tydzień projektowy „W poszukiwaniu śladów dziedzictwa przemysłowego i historii”:
  - utworzenie niemiecko-polskiego zespołu „Wszyscy bez względu na wiek”,
  - wspólne spotkania,
  - w poszukiwaniu śladów przemysłowego dziedzictwa: kulturowe   
     dziedzictwo i różnorodność w powiatach Zgorzelec i Görlitz,
  - doświadczenie różnorodności kulturowo-przemysłowej.
 4. Przedstawienie historii przemysłowej regionu granicznego, prezentacja wyników w ramach wystawy „Zeitsprünge“ („Skoki czasu”) i zebranie dobrych przykładów best practice – seminarium podsumowujące.

Harmonogram projektu

I Praca nad projektem „Punkt komunikacyjny „Tęcza” – historia i dziedzictwo przemysłu”.
10 godzin zajęć w m-cu marzec 2014 r.

II Polsko-niemiecki tydzień projektowy „W poszukiwaniu śladów dziedzictwa przemysłowego i historii”:
31.03.2014 - praca nad planem wycieczki- śladami kultury przemysłu w powiecie zgorzeleckim i görlitzkim;
01.04.2014 - wycieczka;
02.04.2014 - prace plastyczne w plenerze „szkice węglem”;
03.04.2014 - wystawa „Skoki w czasie” w historycznym pojeździe Robur, kontynuacja prac plastycznych w plenerze;
04.04.2014 - przygotowanie prezentacji multimedialnej z prac plastycznych wykonanych przez uczniów.

III Seminarium podsumowujące oraz prezentacja rezultatów pracy podczas warsztatów innowacyjnych oraz tygodnia projektowego połączone z wystawą prac uczestników Projektu: 25 czerwca 2014 r.

Osoby do kontaktu

Partner wiodący:
Zeitsprung Zittau GmbH
Bahnhofstraβe 25, D-02763 Zittau
tel.: 0049 3583 777830;
fax: 0049 3583 777815
e-mail: info@zeitsprung-zittau.de

Osoba do kontaktu:
Mirko Quauck, e-mail: quauck@abs-robur.de


Partner projektu:

Stowarzyszenie „Europrymus” w Zgorzelcu
ul. Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
tel.: 0048 75 7210470;
fax: 0048 75 64 81 998
e-mail: info@dpfa-europrymus.pl

Osoba do kontaktu:  
Marta Tofil, e-mail: marta.tofil@dpfa-europrymus.pl


Placówki DPFA

Informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji wypełnij Wniosek on-line [więcej]

Organ prowadzący szkołę

Logo DPFA Europrymus
DPFA Europrymus
Sp. z o.o.
Spółka należąca do
DPFA Akademiegruppe