Skip navigation

WŁASNOŚCI TRÓJKĄTÓW W KLASACH V

24.11.16r. klasy V opracowywały własności trójkąta równobocznego, równoramiennego oraz różnobocznego. Najpierw za pomocą patyczków uczyli się budować te trójkąty, a następnie starali się je jak najdokładniej opisać (kąty, boki, osie symetrii … itp.).