Skip navigation

Układy cheerleader w klasach III

W poniedziałek 24 października  na zajęciach sportowych z cheerleader, dziewczęta  z klas 3 prezentowały układy składające się z elementów gimnastyki i tańca. Na początku zajęć wszystkie solidnie wykonały ćwiczenia rozciągające. Podczas lekcji uczennice wyrabiają poczucie rytmu, słuchu i  płynności ruchów oraz  kształtują swoją sprawność ruchową. Sami zobaczcie :)