Skip navigation

Turniej synonimów w klasach czwartych.

We wtorek, 13 grudnia podczas lekcji języka polskiego klasa 4A i 4B poznała i pogrupowała wiele synonimów. Dowiedzieliśmy się, że wyrazami bliskoznacznymi są: tatko, ojciec, ojczulek. Korzystanie z wyrazów bliskoznacznych w budowanych zdaniach uatrakcyjnia nasz język oraz samą wypowiedź.