Skip navigation

Projekt przestrzenny na lekcji biologii - model DNA

Uczniowie klasy III  Europejskiego Gimnazjum realizowali projekt przestrzenny - model DNA, za pomocą którego przedstawili budowę kwasu nukleinowego, w którym zapisane są nasze cechy. Poznanie budowy tego kwasu pozwoliło poznać zasady dziedziczenia cech. Projekt wykonali wszyscy uczniowie klasy III EG. Do obejrzenia prac zapraszam do gabinetu 117. 

 Gratuluje wszystkim uczniom wspaniałych prac.