Skip navigation

Projekt o krajach niemieckojęzycznych

Dnia 8 grudnia klasy czwarte realizowały projekt na temat krajów niemieckojęzycznych.

Dnia 8 grudnia klasy czwarte realizowały projekt na temat krajów niemieckojęzycznych. Po zebraniu wszystkich wiadomości o każdym państwie, dobraliśmy się w grupy i wykonaliśmy plakaty, na których umieściliśmy najważniejsze informacje dotyczące Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Popatrzcie na efekty naszej pracy! J Brawa za pomysłowość!