Skip navigation

Profilaktyka uzależnień behawioralnych

     Dnia 5 grudnia uczniowie klasy I i II Europejskiego Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień Pana Leopolda Lisickiego. Głównym tematem spotkania były uzależnienia behawioralne.

    O uzależnieniu behawioralnym mówimy, gdy silna potrzeba wykonywania jakiejś normalnej czynności – na przykład zakupów, jedzenia, pracy, grania, korzystania z internetu lub telefonu – przynosi szkody, a wykonująca ją osoba nie potrafi mimo prób, powstrzymać  się od wykonywania tej czynności, przestaje kontrolować sytuację. Specjalista skupił się na temacie korzystania z internetu i telefonu.