Skip navigation

Matematyka w terenie 3 b

 26 kwietnia uczniowie klasy IIIB uczestniczyli  w zajęciach matematyki w terenie. Każdy przyniósł miarkę, taśmę mierniczą lub „metrówkę” i mógł wykorzystać ten przyrząd w praktyce.  Celem głównym lekcj  było zdobywanie wiedzy i umiejętności na temat mierzenia długości i szerokości, i obliczania obwodów. Podzieleni na grupy uczniowie mierzyli, liczyli obwody wyznaczonych  przedmiotów  znajdujących się na terenie szkoły. Dla uczniów, którzy nie mają predyspozycji w kierunku przedmiotów ścisłych, treści matematyczne mogą być dość trudne do zrozumienia. Nieocenioną pomocą mogą być „lekcje w terenie”, na których uczeń w praktyce wykorzystuje zdobyte wcześniej wiadomości i umiejętności. Podczas takich lekcji chodzi o to, aby zagadnienia i wykorzystanie praktyczne matematyki dla wszystkich były jasne i zrozumiałe.