Skip navigation

Liczby dziesiętne w klasach V

„Liczby 902,8 48,3005 0,021..... to liczby dziesiętne. Zapisujemy je, używając przecinka, który stawiamy po jednościach, a przed częściami dziesiętnymi”. Tego między innymi właśnie dowiedziały się klasy V podczas lekcji matematyki. Po krótkim wprowadzeniu udaliśmy się na plac szkolny, w poszukiwaniu drzew. Naszym zadaniem było zmierzyć obwód  wybranych drzew za pomocą centymetra krawieckiego, następnie zamienić pomiary centymetrowe na metry i nanieść je na oś liczbową.