Skip navigation

Egazmin praktyczny kartę rowerową na kl. VI

Dnia 27 stycznia odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla klas VI. Uczniowie , którzy pozytywnie zaliczyli część teoretyczną na zajęciach mogli przystąpić do części praktycznej. Aby ukończyć egzamin na kartę rowerową uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego , umiejętnością jazdy rowerem i zastosowaniem przepisów w trakcie jazdy. Emocji tego dnia było wiele. Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym !