Skip navigation

Dbamy o higienę jamy ustnej w 0c.

Dnia 24 stycznia, podczas zajęć na świetlicy dzieci z grupy 0c kształtowały nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne. Główmy celem było uświadomienie dzieciom konieczności systematycznego dbania o zęby.