Skip navigation

Czyste przedszkolaki – grupa 0c

Dbałości o higienę osobistą był poświęcony mijający tydzień (07.11 – 10.11.2016) w grupie przedszkolnej 0c. Przedszkolaki uczyły się, jak dobrze myć ręce (w teorii - krok po kroku - i w praktyce), dowiedziały się także, dlaczego tak istotną kwestią jest to, aby każdy korzystał wyłącznie ze swoich przyborów toaletowych.