Skip navigation

Czas na taniec w 0c.

Dnia 25 stycznia, podczas zajęć na świetlicy, dzieci z grupy 0c kształtowały wrażliwość muzyczną. Głównym celem było doświadczenie przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych zabawach i tańcach.