Skip navigation

Akademia Wiedzy Praktycznej - „Lekki Tornister” – klasy I-III

W ramach projektu „Lekki Tornister”, przez cały tydzień 27.02.- 03.03.2017, uczniowie klas I-III SP „Tęcza” brali udział w zawodach z tornistrami. Pierwsza konkurencja polegała na ściganiu się z pełnym plecakiem, druga – z pustym. Zobrazowało to dzieciom, że ciężki, przeładowany niepotrzebnymi rzeczami tornister utrudnia poruszanie się, powoduje bóle kręgosłupa oraz inne dolegliwości. Była to bardzo pouczająca lekcja.